News - May 29, 2017

Forecan sääpalvelu ja Wake Dynamite yhteistyöhön reaaliaikaisen mainonnan tuottamisessa

Wake Dynamite:n ja Forecan välinen sopimus allekirjoitettiin hyvässä säässä Forecan “tornissa” Keilarannassa. (kuvassa Tarja Finni, Petri Marjava (kesk.) Atte Varsta)

Wake Dynamite ja Foreca ovat sopineet Forecan tuottaman säädatan hyödyntämisestä osana Dynamiittipalvelua. 
Dynamiittipalvelu mahdollistaa reealiaikaisen ja dynaamisen mainostuotannon kaikissa MTV:n ja Sanomien digitaalikanavissa sekä lineaari- että VOD televisiomainoksissa. Forecan tuottama reaaliaikainen säädata mahdollistaa mediatalojen mainostajille entistä relevantimmat ja tehokaammat mainossisällöt.

“Sää on aina ollut - ja varmasti tulee aina olemaankin - yksi keskeisimmistä puheenaiheista ja ihmisen toimintaa ohjaavista muuttujista Suomessa. Forecan reaaliaikaisen säädatan avulla Dynamiittipalvelua käyttävät mainostajat pystyvät kohdentamaan mainonnan sisältöjä entistä osuvammin. Uskomme, että Forecan säädata on tulevaisuudessa merkittävässä roolissa mainostaja-asiakkaiden toiminnassa. Tiedämme yhteistyön Forecan kanssa olevan sujuvaa ja mukavaa. Arvostamme kovasti Forecan osaamista, asennetta ja heidän huippumukavia ammattilaisiaan”, totevat Atte Varsta, Wake Dynamiten toimitusjohtaja ja customer manager Tarja Finni.

“Me Forecalla olemme innoissamme päästessämme mukaan osaksi Wake Dynamiten hienosti alkanutta kasvutarinaa ja samalla viemään yhdessä Suomalaista osaamista maailmalle. Alati kasvavan informaatio- ja viestitulvan keskellä kuluttaja kaipaa yhä kohdennetumpaa ja ajankohtaisempaa mainontaa. Foreca on luonut yhdessä Wake Dynamiten kanssa juuri tähän tarpeeseen erittäin innovatiivisen ja tehokkaan työkalun. Alusta lähtien eräs keskeinen suunnittelun lähtökohta on ollut rakentaa kansainvälisesti skaalautuva palvelu; Forecalla on valmius tuottaa digitaalinen sääohjaus Dynaamiittipalvelun asiakkaille mistä tahansa maailman kolkasta. Markkinointialan eräänä megatrendinä on datan ja analytiikan entistä laajempi hyödyntäminen ja Wake Dynamiten tarjoama palvelu on tästä oiva esimerkki. Mahdollisimman relevantti mainos koetaan parhaimmillaan jopa palveluna - tässä kuviossa voittavat sekä mainonnan tuottajat että kuluttajat, iloitsee Forecan myyntijohtaja Petri Marjava."

Wake Dynamite Oy on Valve Groupin spin-off, joka aloitti toimintansa vuoden alussa. Marraskuussa 2016 palvelu palkittiin Viestinnän Keskusliiton ThinkInk -innovaatiokilpailun voittajana. Lisäksi se on herättänyt laajaa kiinnostusta ulkomailla, ja yhtiö näkeekin kansainvälisen markkinapotentiaalin olevan merkittävä.

Foreca on suomalainen täyden palvelun säätalo, joka toimittaa informatiivisia ja innovatiivisia sääpalveluita kaikkialle maailmaan. Foreca on pioneeri digitaalisten sääpalveluiden alalla. Foreca on alusta lähtien ottanut huomioon myös mainostajien ja sponsoreiden tarpeet säätuotteiden kehittämisessä.

Lisätietoja:

Atte Varsta, toimitusjohtaja, Wake Dynamite, puh. +358 40 6686002, atte@wakedynamite.com

www.wakedynamite.com

Petri Marjava, myyntijohtaja, Foreca, puh. +358 50 312 3052, petri.marjava@foreca.com

corporate.foreca.com


n